niedziela, 18 września 2011

Nieuniknione

Ryszard Przybylski swoją książkę Ogrom zła i odrobina dobra. Cztery lektury biblijne poświęca refleksji nad wierzeniami istotnymi dla tradycji i kultury Europy. Dzieło traktować można jako swoistego rodzaju wędrówkę, którą rozpoczyna spotkanie z Jezusem na drodze do Emaus. Obcowanie uczniów z mistrzem Przybylski opisuje w bardzo plastyczny sposób, by po chwili przejść do niezwykle interesującej analizy europejskiego malarstwa Caravaggia Wieczerza w Emaus, Rembrandta Chrystus w Emaus oraz Veronese Pielgrzymi w Emaus.
Zajmujące dla czytelnika jest także zestawienie Księgi Koheleta i Księgi Hioba. Autor zderza ich dwie mądrości, odmienne postrzeganie ludzkiej kondycji i Boga, odbiorca słyszy przejmujący lament Hioba oraz rozważającego istotę ludzkiego losu Koheleta.
Pisząc o Księdze Estery Przybylski stara się uchwycić problem tożsamości, natomiast przywołanie mitów o upadku aniołów i powstaniu Zła, prowadzi do szerszej refleksji nad istotą wolności i przekraczania zakazów nałożonych na człowieka przez Boga.
Podsumowując lekturę można stwierdzić za autorem, że Zło w życiu człowieka jest nieuniknione. Prosty język Przybylskiego umożliwia czytelnikowi przyswojenie całości, w sposób przejrzysty pisze o sprawach trudnych i choć czasem wydaje się, że tekst jest nierówny, np. pojawia się dużo streszczenia w rozdziale poświęconym Księdze Estery, na pewno książkę warto poznać.

R. Przybylski, Ogrom zła i odrobina dobra. Cztery lektury biblijne. Wydawnictwo Sic! Warszawa 2006.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz